Hälsa

Vårt perspektiv på hälsa

Hälsa är en resurs och lika betydelsefull som ekonomiska resurser, lokaler, teknik och kunskap. Hälsa bidrar till att individen upplever välbefinnande i vardagen och kan realisera sina personliga livsmål för arbete, försörjning och social gemenskap. Hälsa för Sigtuna kommun innefattar därför mer än frånvaro av sjukdom.

Ett hälsosamt arbetsliv

Vår målsättning är att samtliga medarbetare ska uppleva att deras arbetsliv präglas av hälsa och att arbetet organiserats utifrån en balans mellan krav, stöd, ansvar och befogenheter. I vårt utvecklingsarbete lyfter vi fram hälsoskapande perspektiv som ska bidra till att personalen  upplever balans mellan sitt arbete och fritid.

Hälsoperspektiven finns med i all verksamhets- och personalplanering. Vi följer upp och utvärderar arbetet i ett hälsobokslut för att se till att utvecklingen mot ökad hälsa går framåt.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan