Arbetsmiljö

Sigtuna kommuns utgångspunkt är att en bra arbetsmiljö är en förutsättning för god arbetslivskvalité med balans mellan arbete och fritid. Vi vill att våra medarbetare ska känna sig motiverade, delaktiga, kunna påverka och forma sin egen arbetsmiljö.

Våra arbetsplatser ska präglas av en öppen dialog. Som anställd hos oss ska du uppleva att du har den kompetens du behöver för uppgiften och de befogenheter som behövs för att kunna ta ditt ansvar. Arbetsmiljöarbetet är dessutom en viktig förutsättning för kommunens mål att bidra till kommuninvånarnas välfärd.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicyn uttrycker Sigtuna kommuns viljeinriktning och åtagande beträffande arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. Policyn ska stödja planeringen för och uppföljning av det konkreta arbetsmiljöarbetet vilket ingår som en naturlig del i nämnder och förvaltningars arbete med verksamhets-, personal- och budgetplanering.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan