Arbetsgivarpolitik

Attraktiv arbetsgivare

Sigtuna Kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där man gärna söker anställning, utvecklas och trivs på sin arbetsplats. För att uppnå vår målsättning satsar vi på vår personal genom att prioritera ledarskap, kompetens, organisationsutveckling, medbestämmande, hälsa, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

Arbeta och utvecklas med oss

Vår utgångspunkt är att tillsammans med anställda finna former för att utföra kommunens uppgifter, efter fattade beslut och uppdrag samt lyhördhet för kommuninvånarnas behov.

Vi erbjuder ett hälsosamt arbetsliv med möjlighet att påverka och utveckla verksamheten. Vi vill att våra arbetsplatser ska kännetecknas av kompetens, öppenhet, delaktighet, engagemang och att anställda uppmuntras till att ta ansvar.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Relaterade länkar

Relaterade länkar