Lediga jobb

Förstelärare Tingvallaskolan

Sigtuna. Du kanske tänker på den pittoreska staden vid Mälaren, den internationella mötesplatsen och handelsstaden med tusenåriga anor? Det är sant. Men idag är Sigtuna kommun så mycket mer. Här finns Märsta, Valsta, Rosersberg, Arlanda och en levande landsbygd. Än idag är Sigtuna en plats som välkomnar det internationella och mångkulturella. För vi vet att olikheter berikar. Hos oss möts människor, tankar, idéer, kulturer och företag. Hos oss möts dåtid och framtid, natur och stad, Sverige och världen. Varje år passerar många miljoner människor Sigtuna kommun via landets största flygplats. Men snarare än en plats att resa ifrån är det här en plats att komma hem till. Välkommen till Sigtuna kommun.

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem. För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan

Tingvallaskolan är en F-6 skola som är i ett starkt utvecklingsskede. Vi behöver fler som kan driva utveckling med oss. I ett kollegialt lärande där vi i år fokuserar på läslyftet samt den digitala utvecklingen skapar vi forum för att lära tillsammans. Vi på Tingvallaskolan stärker elevers självförtroende för att de ska våga göra misstag och på så sätt utveckla mod att pröva nytt och försöka igen. Vi värnar om elevers lika värde, men ser samtidigt olikheter som berikande. Därför är vårt kollegiala samarbete viktigt för att kunna ge eleverna de bästa förutsättningar på individnivå. Din erfarenhet och din kompetens blir en viktig del i det arbetet.

För mer information: http://www.sigtuna.se/sv/Barn--Utbildning/Grundskola/Grundskolor/Tingvallaskolan/

Arbetsuppgifter:

Du kommer att arbeta som lärare i åk 1-3 (eventuellt i åk 4-6 beroende på din kompetens och erfarenhet) där du är mentor/klasslärare med ansvar för dina elever. Vi jobbar och bygger på kollegialt lärande där vi tillsammans utvecklar undervisningen. Målet är att alla elever ska äga sin egen lärprocess.

Sigtunas kommunala skolor arbetar med Sigtunaboxen som innehåller IKT- informations och kommunikationsteknik, BFL-bedömning för lärande samt SUA-språkutvecklande arbetssätt. Du förväntas bidra och inspirera i detta arbete.

Läsåret 19/20 kommer fokus att ligga på utvecklingsarbete inom språkutvecklande arbetssätt och inkludering. I detta ingår kollegialt lärande som du tillsammans med ytterligare en förstelärare och en specialpedagog kommer att leda på Tingvallaskolan.

Inom ramen för din tjänst som förstelärare tar du ansvar för att utveckla framgångsrika metoder och sprida dem i kollegiet och i det kommunövergripande nätverket. Du leder tillsammans med övriga förstelärare kommunens framgångsrika sambedömningar av nationella prov. Du ska även vara lokal lärarutbildare och ta emot lärarstudenter.

Ingen dag är den andra lik hos oss och vi utmanas ständigt i att tänka nytt för att skapa den bästa skolan för våra elever.
Vill du vara med och skapa den skolan tillsammans med oss?
Är du inte rädd för att kavla upp ärmarna och ge våra elever det där lilla extra?
Välkommen till oss på Tingvallaskolan!

Kvalifikationer:

•Behörig lärare med examensbevis och lärarlegitimation.
•Minst fyra år väl vitsordat arbete som behörig lärare.
•Använder IKT i elevers lärande.
•Har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat.
•Starkt intresse för att utveckla undervisningen i samarbete med elever, kollegor, nätverk och skolledning.
•Trygg i rollen som ledare i klassrummet.


Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Sigtuna kommun erbjuder friskvård genom Actiway och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid!

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde 20190812
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-05-19

Arbetsgivarens referensnummer: A873120

Upplysningar lämnas av:

Jessica Ljungvall
Rektor
Mobiltelefon: 073-6663134
E-post: jessica.ljungvall@ sigtuna.se

Facklig(a) företrädare
Lärarnas Riksförbund
Telefon: 08-591 265 82

Lärarförbundet
Telefon: 08-591 265 81

Tillbaka

«Fler lediga tjänster
Synpunkter & felanmälan