Lediga jobb

Socialpedagog sökes till Ekillaskolan 7-9

Sigtuna. Du kanske tänker på den pittoreska staden vid Mälaren, den internationella mötesplatsen och handelsstaden med tusenåriga anor? Det är sant. Men idag är Sigtuna kommun så mycket mer. Här finns Märsta, Valsta, Rosersberg, Arlanda och en levande landsbygd. Än idag är Sigtuna en plats som välkomnar det internationella och mångkulturella. För vi vet att olikheter berikar. Hos oss möts människor, tankar, idéer, kulturer och företag. Hos oss möts dåtid och framtid, natur och stad, Sverige och världen. Varje år passerar många miljoner människor Sigtuna kommun via landets största flygplats. Men snarare än en plats att resa ifrån är det här en plats att komma hem till. Välkommen till Sigtuna kommun.

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola.
Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan


På Ekillaskolan betonar vi varje elevs rätt att få undervisning på en för honom/henne anpassad nivå. Ekilllaskolan ska vara den plats där samtliga elever och all personal ska trivas och känna trygghet och där eleverna ska lämna skolan med självkänsla och tillförsikt rustade för fortsatta studier och en bra plats i vuxensamhället. Vi ska finna de vägar och arbetsmetoder som leder till att fler och fler elever för varje år får godkänt i samtliga ämnen, då de lämnar skolan år 9.

Arbetsuppgifter:

Ditt uppdrag som socialpedagog är att ta särskilt ansvar för skolans arbete med trygghet, trivsel och studiero.

Du samverkar med rektor och skolans elevhälsoteam i arbetet med plan mot diskriminering och kränkande behandling. I din roll ingår det att med regelbundenhet följa upp aktuella ärenden gällande orosanmälningar, anmälningar av kränkande behandling och lång oroande frånvaro.

Ditt arbete är främjande och förebyggande där du har eleverna i fokus. Syftet är att eleverna kan få stöd i sin sociala utveckling för att nå ökad måluppfyllelse samt en god studiero under hela skoldagen.

Du har ett övergripande ansvar för att arbeta med elevdemokrati och öka elevernas delaktighet för att möjliggöra gemensamt ansvarstagande för att skapa gott arbetsklimat på skolan.

Du har ett nära samarbete med lärare vid samverkan med vårdnadshavare vid aktuella ärenden samt när behov uppstår.

Skolan ingår i ett kommunövergripande program kring våldsprevention där du förväntas ta en aktiv roll tillsammans med kurator.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som är socialpedagog, socionom eller likvärdigt.

Som ledstjärna för din yrkesutövning står eleverna i fokus. Vi vill att du ser dem och deras hem som en tillgång. Ditt arbetssätt präglas av nyfikenhet, tolerans, ärlighet, rättvisa, inkludering och respekt för mångfald, samt förståelse för kulturella skillnader.

Vi ser helst att du har erfarenhet av strukturerade samtal, både med ungdomar och deras vårdnadshavare samt att du ser vikten av samarbete, då en stor del av arbetet innebär att arbeta i ett team runt eleverna. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet, det är därför önskvärt att du känner dig trygg i kommunikation med hemmet.

Du har god kunskap om skolans styrdokument och uppdrag att arbeta med normer och värden.

Du har god analytisk förmåga där du kan kartlägga och förstå elevers sociala utveckling för att kunna utforma anpassningar och stöd.

Du har lätt för att samarbeta med andra där dina medspelare är lärare, elevhälsa, och skolledning samt huvudman.

Du bidrar till att skapa goda relationer i kollegiet och på arbetsplatsen där ni tillsammans främjar en god elevsyn.Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Sigtuna kommun erbjuder friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! https://www.sigtuna.se/sv/Om-Sigtuna-kommun/lediga-jobb/Formaner-for-dig-som-anstalld-i-Sigtuna-kommun/

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde sker efter överenskommelse.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-07-21

Arbetsgivarens referensnummer: A846283 - Kopia

Upplysningar lämnas av:

Ylva Hultblad Hederfors
Rektor Valstaskolan och Ekillaskolan
Telefon: 08- 597 833 01

Ylva Florin
Bitr. rektor
Mobiltelefon: 073-9737751

Facklig(a) företrädare
Fackliga företrädare se hemsidan www.sigtuna.se

Tillbaka

«Fler lediga tjänster
Synpunkter & felanmälan