Framtidskraft - Hållbar utveckling med invånaren först

I dag står den offentliga sektorn, och så även Sigtuna kommun, inför stora utmaningar i form av ökade behov samt högre krav och förväntningar på kvalitet och service. I samband med omfattande pensionsavgångar behöver kommunen under kommande år också rekrytera många nya medarbetare med rätt kompetens. Dessa utmaningar ställer helt nya krav på den kommunala välfärden och på kommunen som arbetsgivare.
I Sigtuna kommun kommer vi att möta dessa utmaningar med Framtidskraft.

Framtidskraft är namnet på vårt utvecklingsarbete och utgår ifrån Lean-filosofin. Vi är övertygade om att det går att leverera hög kvalitet på service och tjänster samtidigt som vi blir mer effektiva och ständigt utvecklas. Det är det som gör vårt utvecklingsarbete hållbart!

Framtidskraft beskriver hur vi ser på den kulturen vi vill ska prägla vår organisation och de verktyg vi kommer att använda i vårt arbete. Den skildrar hur vi ser på varandra och alla dem som är berörda av vår verksamhet. Värdegrunden är utgångspunkten för vårt Lean-arbete.

LEAN - ett helhetstänkande för framtiden


I kommunens Lean-arbete spelar ledarskapet en avgörande roll för framgång. Ledarskap handlar om att få medarbetare att sträva mot samma mål i en gemensam riktning, samt att växa i sitt ansvarstagande. Alla som arbetar i Sigtuna kommun - från den politiska ledningen till de medarbetare som arbetar närmast invånarna - har fokus på det som skapar värde för våra kommuninvånare.

Vår utgångspunkt är att invånaren är först och det präglar lednings-, styrnings- och utvecklingsarbetet. Målet är att hela organisationens fulla potential ska komma invånarna tillgodo. Vår syn på ledarskap och medskapande medarbetare utgör grunden för vårt utvecklingsarbete - vår Framtidskraft.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan