VMA "viktigt meddelande"

När något allvarligt händer i samhället finns det två typer av meddelande för att påkalla allmänhetens uppmärksamhet. Det är: varning och information.

  • Varningsmeddelande sänds genast när det är omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller i miljön.
  • Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller i miljön.

Signalen för viktigt meddelande består av tre tutanden som är sju sekunder långa. Mellan varje signal är det 14 sekunders paus. När faran är över startas signalen Faran Över - en cirka 30 sekunder lång signal.

När varningssignalen ljuder ska du:

  1. Söka skydd inomhus
  2. Stänga dörrar, fönster och ventile
  3. Lyssna på radion för information, främst P4 - lokalradion

 

Läs mer ingående om "viktigt meddelande" hos SOS-alarm

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan