Stöd till brottsoffer

Stödcentrum för unga brottsoffer

Varje dag drabbas barn och ungdomar av brott. Det är ofta en svår upplevelse och många ungdomar behöver någon att rådgöra och prata med. Unga brottsoffer (12 -21 år) och deras anhöriga är välkomna att höra av sig till stödcentrum. De erbjuder stödsamtal, praktisk hjälp i kontakten med polis, åklagare och försäkringsbolag samt rådgivning. Hjälpen är kostnadsfri och besökaren har rätt att vara anonym. Stödcentrum erbjuder även stöd till unga vittnen (12-21 år). Det finns även möjlighet att ordna medling mellan gärningspersoner och de som har blivit utsatta för brott. Stödcentrum för unga brottoffer, Nordväst har sina lokaler i Sollentuna. Du som bor i Sigtuna kommun är välkommen att kontakta dem.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren vänder sig till dig som är vuxen. De kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

  • tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
  • information om hur en polisanmälan går till
  • stöd vid eventuell rättegång
  • information om hur det går till i rättssalen
  • hänvisa till myndighetskontakter
  • hjälp att ställa krav på skadestånd
  • samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare  

För information kontakta:
Brottsofferjouren Norrort
Telefon:08-591 272 00 eller 070-36 56 606

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan