Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Påverkas din organisation påverkas av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller liknande omständighet?

Från den 1 oktober 2018 kan trossamfund, ideella föreningar och stiftelser få ekonomiskt stöd för säkerhetshöjande åtgärder, om hotet är kopplat till föreningens verksamhetslokal och vissa villkor är uppfyllda.

Det är Kammarkollegiet som behandlar ansökningarna, och polisen är remissinstans.

Läs mer och ansök på Kammarkollegiets webbplats.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan