Din trygghet allas vårt ansvar!

Alla har vi rätt till att känna oss trygga och säkra i den miljö som vi vistas och bor i.

En av förutsättningarna för att uppnå den trygga och säkra kommunen är ett aktivt brottsförebyggande arbete och ledordet i detta arbete är SAMVERKAN!

I Sigtuna kommun finns ett lokalt brottsförebyggande råd som ansvarar för att samordna det brottsförebyggande arbetet som bedrivs i kommunen.

Det övergripande målet för det brottsförebyggande arbetet är att minska den faktiska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln för de som bor och verkar i Sigtuna kommun.

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Relaterad information