Samhällsorientering

Som flykting och nyanländ har du i många fall rätt till Samhällsorientering:

En kurs på 60 timmar där du får information om det svenska samhället. Undervisning sker på ditt hemspråk eller annat språk som du kan. Är du intresserad av samhällsorientering så kan du prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om du ingår i etableringsprogrammet, i annat fall kan du kontakta kommunen. Mer information finns här: http://nyistockholm.se/svenska/menyval-3-2/centrum-for-samhallsorientering/

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan