Pågående kommunprojekt inom integration

Glada ungdomar en solig dag

 

Kompis Sverige

 

Kompis Sverige är en organisation som jobbar med integration på individnivå genom att skapa möten mellan nya och etablerade svenskar. Sigtuna kommun har sedan 2016 ett partnerskap med Kompis Sverige där syftet är att skapa och möjliggöra möten för inkludering för att främja etableringen i samhället samt i Sigtuna kommun.

Läs också:

Nya vänner med Kompis Sverige

 

Mobilearn

 

En mobil tjänst som samlat myndighetsinformation för att understödja snabbare integration och etablering i Sverige.  Informationen finns på arabiska, farsi, svenska, engelska, somaliska och tigrinja. Sigtuna kommun delar ut licenser till nya svenskar och volontärer som möter nyanlända i exempelvis förening eller ideella uppdrag. 

 

Språkcafeer

Human Library - ett interkulturellt pilotprojekt

Sigtuna kommuns bibliotek har fått bidrag av Länsstyrelsen Stockholm för projektet Human Library. Projektet genomförs i samarbete med ideella föreningar och privatpersoner. Syftet är att öka det sociala stödet för asylsökande och nyanlända i alla åldrar samt etablera nätverk som hjälper dem att komma i kontakt med föreningslivet, civilsamhället och förhoppningsvis arbetsgivare.

 

Språkcafe på Norrbackaskolan

I ett samarbete med Hyresgästföreningen arrangeras Språkcafé på Norrbackaskolan. Där erbjuds bland annat lättare läxhjälp.

 

Läxhjälp på Mimers källa, Valsta bibliotek 

För barn och vuxna som studerar på SFI.

 

Ungdomar

Brobygget är ett projekt riktat till kommunens 7 till 13-åringar i årskurs 1-6. Brobyggets mål är att inspirera barn med hjälp av goda förebilder från föreningarna och vara en resurs i skolan. Genom att skapa mötesplatser mellan olika kulturer, sociala grupper och kommundelar är syftet också att motverka segregationen i kommunen.

 

 

Svenska för invandrare (SFI)

 

En kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål grundläggande kunskaper i svenska språket.

I Sigtuna kommun finns två SFI anordnare. I kunskapens Hus nära Valsta finns kommunala SFI. Vid kommunens SFI finns modersmålsstödjare i språken dari, pashto, urdu, somaliska och arabiska.

På Maskingatan i Arlandastad finns kommunens upphandlade aktör – Eductus.

 

Familjecentrum

 

Familjecentrum är en mötesplats som riktar sig till alla föräldrar, den är frivillig och gratis. Om du pratar ett annat språk än svenska och har behov av tolk så försöker vi lösa det.  Här är några exempel på aktiviteter:  öppna förskolan, soppmiddagar, föräldragrupper och samtal hos kurator.

 

Samhällsorientering

 

Är du ny i Sverige? Då kan du ha rätt till samhällsorientering - en kurs som på 60 timmar ger dig kunskap hur det svenska samhället fungerar.  Du får också chans att diskutera och ställa frågor. Kursen ges på modersmål eller annat språk som du behärskar väl.

Läs mer om samhällsorientering på webbplatsen Ny i Stockholm

 

Hälsokommunikation

 

Hälsokommunikation till nyanlända  

Sigtuna kommun är en av flera kommuner som satsar på hälsokommunikation till nyanlända. Informationen ges till nya svenskar på deras modersmål eller lätt svenska. Arbetet med hälsoinformatörerna är ett samarbete med Transkulturellt centrum som ligger under Stockholms läns lansting. 

 

Goda vanor för ett friskare liv

Syftet med projektet är att främja hälsa och förebygga cancer. Projektet vill minska ojämlikheter i hälsa mellan människor födda i och utanför Sverge genom att nå grupper av invånare på deras eget modersmål och för att underlätta tillgången på förebyggande insatser. Nu finns det 16 hälsoinformatörer som kommer att informera andra kommuninvånare om hur viktigt det är med en god hälsa och vad de själva kan göra för att bibehålla en god hälsa.

Läs också: Zilla Huma tar upp kampen mot cancer - på Urdu

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan