Familjecentrum

Hos familjecentrum kan du delta i aktiviteter såsom öppna förskolan, soppmiddagar, föräldragrupper och samtal hos kurator. Det är gratis att delta och om du är i behov av tolk kan det i många fall ordnas. Mer information hittar du här: http://www.sigtuna.se/Omsorg--stod/Barn-ungdom-och-familj1/Familjecentrum/

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan