Notarius Publicus

Notarius publicus kan bland annat hjälpa till med att bestyrka namnunderskrifter, avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar.

Notarius publicus förordnas av länsstyrelsen. Förordnad i Sigtuna kommun är Kerstin Sundberg och Daniel Blomqvist.

Kontaktuppgifter:

Kerstin Sundberg
Södergatan 28
195 47  MÄRSTA
Telefon: 070-670 90 29
E-post: juristfirman.sundberg@hotmail.com

Daniel Blomqvist
Agera Juristbyrå
c/o Evigheten Begravningsbyrå, Stockholmsvägen 28, 195 34 Märsta.
Telefon: 08-721 62 00
E-post: daniel@agerajuristbyra.se  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan