Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att fler ska ta del av kulturutbudet kommunen erbjuder och för att fritidsverksamheten ska ha en väl fungerande serviceorganisation. I uppdraget ingår också att öka allmänhetens möjligheter att inhämta kunskap om Sigtuna kommuns unika historia.  

Verksamheten är indelad i tre områden:
  • kultur
  • fritid
  • museum och konsthall
Inom dessa verksamhetsområden finns bland annat idrottsplatser, motionsspår och sim- och sportanläggningar som till exempel Prästängshallen och Midgårdsbadet. Fritidsgårdar (Ung i Sigtuna), Ungdomens Hus, Kulturumteatern, Forum, Gröna Ladan och alla bibliotek i kommunen ingår också. Sigtuna Museum & Art, med Konsthall Märsta och Sigtuna museum, inklusive magasin i Til och de äldre byggnaderna Rådhuset, Lundströmska gården och Borgmästargården i Sigtuna stad är även de kultur- och fritidsförvaltningens ansvar.     

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation