Sigtuna kommun har tre vänorter

  • Rakvere i Estland sedan 1990.
  • Raisio i Finland sedan 1975.
  • Porsgrunn i Norge sedan 1970-talet. 

Vänortsarbetet leds av kommunfullmäktiges presidium som tillika utgör vänortskommitté.  

Ett vänortssamarbete är en relation mellan två kommuner som bestämt sig för att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med varandra över en längre tidsperiod. Det ska vara till nytta och glädje för såväl vänorternas politiker och förvaltningar som för näringslivet och vänorternas invånare.

Överenskommelser om samarbete finns upprättade med alla våra vänorter och dom finns tillgängliga på resp. vänorts sida. En kort samlad information om våra vänorter finns tillgänglig via länken till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterad information