Goda vanor för ett friskare liv

Nu har vi startat upp ett spännande folkhälso-, demokrati- och integrationsprojekt

- Goda vanor för ett friskare liv

 

Syftet med projektet är att främja hälsa och förebygga cancer. Vi vill minska ojämlikheter i hälsa mellan människor födda i och utanför Sverge genom att nå grupper av invånare på deras eget modersmål och för att underlätta tillgången på förebyggande insatser

Nu finns det 16 hälsoinformatörer som kommer att informera andra kommuninvånare om hur viktigt det är med en god hälsa och vad de själva kan göra för att bibehålla en god hälsa. Deras uppdrag handlar även om att sprida kunskap om cancer och vad man kan göra fsjälv ör att minska risken för cancer.

Hälsoinformatörerna talar många olika språk.

Du som företräder en verksamhet, en förening, en kyrka/trossamfund eller liknande får gärna bjuda in hälsoinformatörer om ni har möten med föreningsmedlemmar, besökare etc.

Regionalt cancercentrum Stcokholm Gotland har vunnit Stickholms läns landstings Jämställdhetspris 2017. För mer information, se länken till höger.

Du kan kontakta vår samordnare Desirée Branovici, desiree.branovici@sll.se telefon: 070-003 87 23.

 

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument