E-faktura privatperson

Som kund till Sigtuna Kommun kan du få dina fakturor som e-faktura. Detta betyder att du inte får någon pappersfaktura utan faktura skickas elektroniskt till din internetbank. Alla uppgifter för att göra betalningen är redan ifyllda. Du slipper knappa in OCR-nummer, datum och belopp.

Fakturamottagare och fakturabetalare kan vara olika. Om du som fakturabetalare inte är samma som fakturamottagare måste du vid anmälan, ange fakturamottagarens personnummer. Då kommer fakturamottagarens alla fakturor att betalas via tjänsten e-faktura.

Så här enkelt är det

  1. När en ny elektronisk faktura anländer kan du se det när du loggar in på din internetbank.
  2. När du klickar på den elektroniska fakturan kommer den upp på skärmen. På fakturan ser du kommunens namn, fakturatext, beloppet som ska betalas, förfallodag mm.
  3. Kontrollera uppgifterna och godkänn fakturan. Fakturan betalas då automatiskt på förfallodagen via internetbanken.

Anmälan e-faktura

  1. Logga in på internetbanken.
  2. Du klickar dig fram till ”Anmälan e-faktura / Anmälan elektronisk faktura”.
  3. Sök efter Sigtuna kommun och anmäl e-faktura.
  4. Klart!

 

De elektroniska fakturorna är försedda med ett skydd så att inga uppgifter i fakturan kan förändras eller läsas av någon annan än fakturamottagaren.

OBS! Var noga med att ange i anmälan om du som betalare inte är samma person som står som kund hos oss. 

Kontaktperson under kontaktinformation ska vara

Ekonomiassistent

Richard Nilsson

Telefon: 08-591 262 20

E-post: richard.nilsson@sigtuna.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation