E-fakturering och E-handel

I Sigtuna kommun tar vi emot fakturor elektroniskt och gör även det möjligt för våra brukare att betala räkning till kommunen via elektronisk fakturering. Vi använder oss av standardsystemet Svefaktura.

Vid nya upphandlingar ställs numera krav på att anbudsgivaren ska kunna skicka fakturor elektroniskt senast inom tre månader efter avtalets undertecknande.

Genom att använda e-fakturering vill vi effektivisera fakturahanteringen och därigenom spara pengar. För våra leverantörer innebär elektronisk fakturering att de sparar tid vid faktureringen och kostnad för porto och papper minskar samtidigt. Risken för fel minimeras och vi kan hantera fakturorna snabbt vilket gynnar båda parter.

Även våra kommuninvånare kan använda sig av e-fakturering för att betala räkningar till oss.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan