Synpunktshantering

Det är viktigt för oss som arbetar i Sigtuna kommun att få veta vad invånarna tycker om våra tjänster och verksamheter. Det hjälper oss att bli bättre. Synpunkt Sigtuna är ett system för att snabbt fånga upp synpunkter, vidta åtgärder och ge återkoppling.

Med Synpunkt Sigtuna

  • Ökar invånarnas inflytande, delaktighet och dialog med kommunen.
  • Får vi snabbt reda på problem eller brister som vi kan åtgärda.
  • Får vi hjälp i vårt förbättringsarbete och bra beslutsunderlag till förändringar och prioriteringar.

En synpunkt kan vara beröm. Det kan vara förslag eller uppslag, en idé eller en plan för utveckling. En synpunkt kan även vara ett klagomål, där någon uttrycker sitt missnöje med en tjänst eller service som kommunen tillhandahåller och som inte motsvarar förväntningarna. En felanmälan är ockå en synpunkt.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Relaterade länkar

Relaterade länkar