Donationsfonder

Sigtuna kommun förvaltar tretton stiftelser/ donationsfonder och ska fördela avkastningen till särskilt angivna ändamål enligt donatorns önskemål.

Ändamål och avkastning

Sammanställning över fonder, ändamål och avkastning för 2019 hittar du här i pdf-filen (klickbar länk). 

Merparten av donationsfonderna avser att stödja personer eller familjer med låg försörjningsförmåga, men det finns också fonder som är till för att uppmuntra eller främja barn och ungdomar.  

Sökande ska vara bosatt i Sigtuna kommun

Sökande ska vara bosatt i Sigtuna kommun. Ansökan för stipendier kan för vissa fonder även göras av företrädare för skolor, barn- och ungdomsverksamheter. 

Ansökan och utdelning 2019

Ansökningsperioden för 2019 är nu stängd.

Utbetalning av beviljade fondmedel för de fonder som ligger under utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sker under midsommarveckan, vecka 25. 
Barn- och undgomsnämnden betalar ut beviljade fondmedel under vecka 26. 

Under ansökningsperioden söker du elektroniskt via Digitala tjänster på Sigtuna kommuns hemsida.

Utbetalning sker under juni månad 2019. 

Behöver du hjälp att ansöka?
Om du inte har tillgång till en dator kan du fylla i din digitala ansökan på en av Kontaktcenters datorer. Här kan du även få hjälp med instruktioner om hur ansökan fylls i.
Kontaktcenter hittar du i kommunhuset på Södergatan 20 i Märsta. 

 

Vem beslutar om utdelning?

 

Beslut om utdelning fattas av utsedda befattningshavare inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen respektive barn- och ungdomsförvaltningen.

Kontakt

Kontaktcenter 
Telefon: 08-591 260 00
E-post: kontaktcenter@sigtuna.se
Södergatan 20, Märsta 


 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Ansökningshandlingar