Sigtuna Brännvinsbolag

Innan Systembolaget bildades var det stadsfullmäktige som beslutade om utskänkningstillstånd och handel med alkohol. Det var Sigtuna Brännvinsbolag som stod för tillverkningen och försäljningen. Bolaget var ansvarigt inför stadsfullmäktige. I bifogade styrelseprotokoll från 1884 kan man läsa om hur postförman Pettersson  med hjälp av sin dräng inköpt och sålt brännvin till invånarna. Försäljningen gjordes på Gästgiveriet i Märsta. Det var inte lagligt varför ärendet upptogs i styrelsen. Pettersson erkände sitt misstag men sa att han inte kände till att det var olagligt och att han inte skulle göra om det. Han slapp åtal.  Närvarande vid mötet var tf borgmästare Askroth och rådmännen Rydberg och Hallerström, apotekaren O. Nilsson, farbrikör Olsén och G. A Edling som undertecknat dokumentet.

Till en början var kommunernas uppgift mest att ge tillstånd till försäljning och servering. Superiet var under hela 1800-talet ett stort problem, men förbättrades i viss mån av brännvinsförsäljningsordningen 1855 som innebar restriktioner av tillverkningen och försäljningen av spritdrycker.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterat dokument