Sammanläggningsdelegerade

År 1952 trädde den s k storkommunreformen i kraft. Allt fler uppgifter hade lagts på kommunerna och många av dem fick svårt att klara av dem. Genom reformen minskade antalet kommuner från ca 2 500 till drygt 1000. Genom hopslagningar av ett antal kommuner nybildades Märsta kommun. Sigtuna stad fick också några kommuner.

Det visade sig att hopslagningarna inte räckte. Reformarbetet måste fortsätta (först frivilligt, sedan tvångsmässigt. Idag är antalet 290.

Årsskiftet 1970/71 slogs Sigtuna stad ihop med  Märsta kommun till Sigtuna kommun. Hopslagningen förbereddes genom bildandet av sammanläggningsdelegerade.Vardera kommun tillsatte sina ledamöter. I Sigtuna kommunarkiv förvaras sammanläggningdelegerades arkiv. Det omfattar  två volymer, ett för protokoll och för arbetsutskottets protokoll och därutöver diarieförda handlingar.

Wilhelm Watz (m) utsågs som ordförande, 1:e vice  utsågs Carl-Eric Lundgren (s), som 2:e vice ordförande Olof Johansson.. Som ordförande i arbetsutskottet utsågs Lars Norman (fp) och som vice ordförande Gustav Borg (s). Sammanläggningdelegerades möten skulle hållas i Ekillaskolan. I realiteten blev det lokal ”Cabinen”, Märsta teater som i stället användes. Första ärendet som inte handlade om sammanläggningdelegerades organisation var ang anläggande av ett barndaghem i Sigtuna kort därefter byggandet av en lågstadieskola och barnstuga i Valsta samt anläggande av lek- och idrottsplan på Tilområdet i Sigtuna. Ärendet barnstugan i Valsta centrum (tomten intill Frejgatan) visas här. Under ärendets gång kom man fram till att man måste dubblera utrymmet för barnstugan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterat dokument