Kvinnor i kommunalpolitiken

Andelen kvinnliga ledamöter i de olika nämnderna varierade av olika orsaker. Lagstiftningen angav t ex att vissa organ måste ha minst en kvinnlig ledamot. Detta gällde bl a fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden.  Andra nämnder där kvinnor ganska ofta deltog i var nykterhetsnämnd, skolstyrelse, pensionsnämnd och hälsovårdsnämnd. I kommunens ledande organ som fullmäktige och kommunalnämnd var få kvinnor invalda.
Jag har valt att ta reda på hur fördelningen var när Märsta kommun bildades 1951. Även året 1952 har tagits med. I protokollet för barnavårdsnämnden till höger ser vi att fem män och fem kvinnor var ledamöter.  Notera att man också vill ha en kvinna som barnavårdsman.


Exempel på nämnder där ingen kvinna förekom förutom kommunfullmäktige som hade 2 kvinnor av 24 ledamöter, var kommunalnämnden, skolstyrelsen, lönenämnden, byggnadsnämnden, brandstyrelsen, hälsovårdsnämnden och familjebidragsnämnden. I pensionsnämnden deltog en kvinna av 7 ledamöter. I hemhjälpsnämnden var det 4 kvinnor och en man, i socialnämnden var det 2 kvinnor och 7 män.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Kvinnor i kommunalpolitiken