Brevet till Sigtuna Magistrat 1836

Bakgrund
Det gäller här att få utföra ett hantverk. Året är 1836. Alltså gällde skråväsendet (upphörde 1846). Detta innebar att städernas hantverkare organiserades i yrkesföreningar som kallades ämbeten eller skrån. Allt hantverk utanför skråväsendet var förbjudet. Men det fanns undantagsregler. Landshövdingen kunde ge s k gärningsmän rätt att på landsbygden utföra vissa hantverksarbeten. Han utfärdade då ett gärningsbrev som vi kan se exempel på nedan.

Brevets innehåll
Brevet inleds med att Anders Sandberg redovisar vissa gällande regler, som möjliggör för sockenborna i S:t Olof och S:t Per att på allmän sockenstämma begära få anlita Sandberg som sockensnickare med rätt och skyldighet att tillverka endast likkistor.

Ett problem var tydligen att de två socknarnas kyrkor låg inne i staden Sigtuna. Ett annat problem var att Sandberg var boende och mantalsskriven inte i någon av socknarna utan i staden Sigtuna. Sandberg ansåg att han kunde bo kvar i staden. Där fanns inget snickarämbete som kunde bli ”förnärmat” av Sandbergs verksamhet.

På brevets andra sida upprepar Sandberg sin begäran att få bo kvar i staden även för de fall han av ”högre ort” (landshövdingen) får tillstånd vara gärningsman. Han diskuterar också magistratens begäran att få ta del av sockenstämmoprotokoll, som visar att sockenborna samtycker till Sandbergs begäran att få bli gärningsman i socknarna.

Han tycker inte det behövs och dessutom vägrar prästerskapet lämna ut protokollet, vilket skall vara insänt till Kungl. Befallningshavare (landshövdingen). Sandberg tycker att magistraten ändock kan fatta sitt beslut.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterat dokument