Arlanda flygplats

Arlanda flygplats ägts och drivits av Luftfartsverket. Drift och ägande av flygplatser för civil luftfart är sedan den 1 april 2010 överfört till Swedavia. Byggandet av Arlanda föregicks av många års utredningar där många olika förslag till placering figurerade. Redan 1943 tillsattes en utredning för att undersöka möjligheten att komplettera Bromma flygplats. Den kom att kallas 1944 års flygplatsutredning. Utredningen föreslog i januari 1946 att flygplatsen skulle placeras vid Halmsjön. Samma år fattade riksdagen beslut om att anlägga en storflygplats i enlighet med utredningens förslag. Byggandet vid Halmsjön startade 1952, men på grund av ansträngd ekonomi blev resultatet först en enkel betongbana som gick under namnet Halmsjöbanan. Invigningsflygningen genomfördes den 26 november 1954 på sträckan Bromma - Halmsjön. Med öknamnet puckelbanan blev banan föga använd. Halmsjöbanan kom efter ombyggnad senare att ingå i det som kom att bli bana 2:s taxibana på Arlanda.

I april 1956 tillsatte regeringen därför en ny utredning – storflygplatsutredningen. Denna utredning föreslog en fortsatt utbyggnad vid Halmsjön. Luftfartsverket och flygbolagen var dock negativa eftersom de ansåg att Halmsjön låg för långt bort från Stockholm, och redan i oktober 1956 tillsattes en ny utredning för att utreda alternativ till Halmsjön. Luftfartsverkets förordade ändå 1957 Halmsjön som plats för flygplatsen. Riksdagsbeslutet kom i december 1957.

Flygplatsen började användas den 14 december 1959 och då endast för skolflygning. Den 5 januari 1960 öppnades Arlanda för trafik. Den 1 april 1962 invigde kung Gustaf VI Adolf officiellt Stockholm-Arlanda Flygplats.

Namnet Arland föreslogs i en namntävling eftersom detta namn hade en direkt historisk anknytning till det område flygplatsen skulle ligga inom. Arland nämns i urkunder från 1200 och 1300-talen och är en latinsk form av Ärlinghundra härad. Bokstaven a lades till efter Arland. Den första riktiga terminalen (Arlanda International) invigdes 1976. En tredje bana började diskuteras redan 1977 men den började användas i april 2003. Utbyggnaden föregicks av flera utredningar. År 1998 beviljade Sigtuna kommunfullmäktige bygglov i detaljplan för en ny brandstation i anslutning till tredje banan samt ett nytt trafikledartorn och ny trafikledningscentral. Arkitekt till flygledartornet var den kände arkitekten Gert Wingårdh. Inrikestrafiken kom senare och invigdes i oktober 1983. Tidigare hade denna varit förlagd till Bromma flygplats.

När man går igenom handlingar i kommunens arkiv möter man ständigt avstyckningsfrågor, bullermätningar och alternativa olika flygvägar. Exempel i länk på denna sida visar att man inte glömt problemet med fåglar.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterat dokument