Ur arkivets gömmor

Kommunens arkiv är en guldgruva för den historieintresserade. Här finns handlingar från 1863 då kommunerna som förvaltningsform kom till. Några enstaka handlingar är ännu äldre och exempel på dem är Husby Ärlinghundra sockennämnds protokoll från 1844.

Det här kan du hitta i arkivet

Exempel på vad man kan hitta är vad mormor hade för betyg, vad fattighuset fick för varor, vad de styrande i kommunen drev för frågor, byggnadsritningar, vad Märsta kommun hade för roll då Arlanda byggdes, vilka som hade flera rösträttigheter än en (ju mera pengar man hade, desto mer rösträttigheter hade man; så kallade fyrkar), vad som skrivits i min skolhälsovårdsjournal och gamla klassfoton. Här finns också kommuninvånaren Harald Ivarssons tidningsutklipp från 1960- som rör Märsta kommun och Sigtuna kommun.

Exempel: Ett brev till Sigtuna Magistrat från år 1836

Läs här om hur en person med namnet Sandberg begärde tillstånd att bo och verka som hantverkare i Sigtuna på 1830-talet.

Kom och titta!

Du är välkommen att besöka arkivet. Ta gärna kontakt med kommunarkivarie Ulrika Fjelner som ordnar visning eller forskarbesök.

Föreningsarkiv och gårdsarkiv

Vi tar emot föreningsarkiv och även gamla gårdsarkiv i mån av plats. Privata foton tas emot i original eller som avfotografering. För att läsa mera se sida för Föreningsarkiv. 

Sekretessbelagda handlingar

Handlingar som är sekretessbelagda förvaras inlåsta i arkivet. Kontakta Ulrika Fjelner för att diskutera om du vill lämna något där för arkivering (se Kontaktinformation).

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation