Arkiv


Arkivbild

Vad finns i arkivet?

Även arkivet ska underlätta för allmänheten att få insyn i den kommunala verksamheten. Men kommunens arkiv är också en guldgruva för den historieintresserade. Exempel på vad man kan hitta är vad fattighuset fick för varor, vad de styrande i kommunen drev för frågor, vad Märsta kommun hade för roll då Arlanda byggdes, gamla betyg, skolhälsovårdsjournaler och klassfoton.

Hur får jag tag i arkivhandlingar?

Du är välkommen att besöka arkivet. Ta gärna kontakt med kommunarkivarien som ordnar visning eller forskarbesök. Du kan söka själv i den nationella arkivdatabasen i  förteckningar över vad som finns i kommunen med länk på denna sida. Arkivhandlingar är däremot inte inskannande.

Hur styrs arkivverksamheten?

Arkivlagen 1990:782 samt anvisningar om tillämpning av arkivreglemente fastställt av kommunfullmäktige reglerar arkivhanteringen. Kommunarkivet tillhör kommunstyrelsen. Länk till arkivförteckning finns på denna sida.
Riksarkivet har en rådgivande roll gentemot kommunen. Det finns en  samrådsgrupp för kommunala arkivfrågor med olika representanter från Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument