Barnets rättigheter

1989 antog Förenta nationen konventionen och barnets rättigheter (barnkonventionen). I Sverige ratificerades konventionen 1990. När en stat ratificerar en konvention, så menas det att staten förpliktigar sig att följa konventionen. Det medför att varje kommun, landsting och region ska tillämpa de rättigheter som konventionen ger barn.

Den 1 januari 2020 förväntas Barnkonventionen bli svensk lag.

Vid kommunfullmäktige den 1 februari 2018 antogs en handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Sigtuna kommun 2018- 2022. Den berör alla verksamheter inom Sigtuna kommun. Handlingsplanen beskriver bland annat de insatser som ska genomföras under de kommande åren och ansvarsfördelningen för att insatserna genomförs. Handlingsplanen är en viktig del i arbetet för att förverkliga barnkonventionen i Sigtuna kommun och därmed stärka barnets rättigheter.

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation