Miljö- och klimatarbete kring Arlanda

Bild på människor nära Arlanda

När områdena på och kring Arlanda flygplats, utvecklas ska det ske med stor miljöhänsyn och utifrån långsiktigt hållbara lösningar. De höga natur- och kulturvärden som finns i landskapet i Sigtuna kommun ska värnas.

Klimatfrågan är högt prioriterad och flygplatsägaren Swedavias mål är att ha noll utsläpp från Arlanda flygplats 2020. Andra konkreta miljöområden som ingår i områdets utveckling är att minska buller från flyg och annan trafik, förbättra vattenkvaliteten och utökad avfallshantering samt omställning till förnybar och även småskalig energiproduktion.

På Swedavias hemsida kan du läsa mer om miljöarbetet kring Arlanda flygplats

Kommunens hävdade jordbruksmarker och odlingslandskap samt det historiska kulturlandskapet är värdefulla för nuvarande och kommande generationer. De bidrar också till en attraktivt och välkomnande miljö för besökare och boende.

Sigtuna finns med i samverkan Märstaåns vattensamverkan tillsammans med Swedavia AB, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, SÅAB (Sigtuna Återvinning AB), Sigtuna kommun - Miljö- och Hälsoskyddskontoret, Sigtuna kommun -VA-verket och Becker Industrial Coatings AB. HÄR kan du läsa mer om samverkan inom Märstaåns vattensamverkan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan