2018 års vinnare av miljöpriset

 

Det finns många miljöförbättrare i Sigtuna kommun. 16 av dem blev nominerade till Miljöpriset 2018 och det var så svårt att välja ut ett enda bidrag, att två av bidragen nu utsetts till vinnare.


Ludvig Henriksson

10 000 kronor går till 12-åriga Ludvig som gått en biodlingsutbildning och tillsammans med sin pappa bedriver en liten biodling på fem samhällen.
Överskottet från biodlingen skänker han till Barncancerfonden. Han kallar det ”bisyssla mot cancer”.

Juryns motivering:
”Ludvig är en engagerad 12-åring som insett att bisamhällen är en viktig del av det ekologiska kretsloppet och sköter redan flera bisamhällen. Han inser också att vi behöver visa empati och stödja varandra genom att låta överskottet från biodlingen gå till barncancerfonden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill därför uppmuntra Ludvig att fortsätta utveckla sin biodling och ekologiska kretsloppstänkande.” 

Familjen Rosendal/Wunger

20 000 kronor går till ägarna av Skoby hästgård i Rosersberg.
Familjen, med mamma Matilda, pappa Thomas och sonen Johannes, gör många olika saker för att leva miljövänligt och ta till vara på naturens resurser på ett så hållbart sätt som möjligt.
Till exempel har de höns som inte bara bidrar med ägg utan kemikalier, de äter också upp familjens matrester för att det inte ska bli något matsvinn.
De är så gott som självförsörjande på grönsaker under sommaren och tittar på lösningar för hur de bäst kan spara regnvatten att ha till odlingarna.
De har ett bisamhälle för att hjälpa naturen med pollinering, bland annat av deras äppelträd, så att de kan göra mycket egen must.
Köttet de äter köper de till största delen från kommunens bönder, och under den värsta torkan i somras skänkte de bort hö. 
De har också lämnat allt gödsel från sina hästar till Fortum, som bränner det till fjärrvärme.

Juryns motivering:
”Familjen är ett utmärkt exempel på hur man kan leva på ett miljöanpassat sätt och använda sig av närproducerade livsmedel och bidra till ett naturligt kretslopp. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill därför uppmuntra och möjliggöra för familjen att samla upp regnvatten för att kunna återanvända det för bevattning av sina odlingar.”

Hedersomnämnande

Förutom de två utsedda pristagarna vill miljö- och hälsoskyddsnämnden även ge Ingemar Åberg ett hedersomnämnande, då han är en stor lokal aktör inom den så viktiga biodlingen. 76 procent av all mat vi äter inom EU kommer till tack vare binas pollineringsarbete, som bara i Sverige är värderat till många hundra miljarder kronor, enligt Jordbruksverket. Förutom de grödor vi äter pollinerar bin även växter som är viktiga för vattenrening, markbindning och koldioxidneutralisering och det globala pollineringsvärdet som bin. Honungen som bina producerar är fulla av antioxidanter och vitaminer.

Juryns motivering: 
”Med sina aktiviteter stödjer Ingemar den hållbara utvecklingen och den biologiska mångfalden i kommunen. Under lång tid har han bidragit till att kommuninvånarna kan köpa honung lokalt, och därmed inte bidra till långa dyra transporter från andra länder. Med de ökade kunskaperna om pollinerande insekters betydelse både lokalt som globalt är Ingemar en mycket viktig aktör för kommande generationer. Ingemar är ett föredöme och visar med sitt arbete på den typ av EKO-systemtjänster som är viktiga för oss alla nu och i framtiden.”

Miljöpriset instiftades 2018 av miljö- och hälsoskyddsnämnden i Sigtuna kommun och ersatte därmed Miljöstipendiet som legat i träda några år.
Tanken med priset är att öka och stödja engagemanget för miljöfrågor och att bygga en hållbar värld för framtiden.

 


3 frågor till familjen Rosendal/Wunger 


Hur kändes det att vinna?
– Jätteroligt förstås och lite överraskande. Vi vet ju att det finns många i kommunen som är både intresserade och gör mycket för miljön. Men vi blev väldigt glada över den fina uppmärksamheten och det fina priset. 
Vilken respons har ni fått?
– Det är många som har uppmärksammat att vi fått priset. Vi la själva stolt ut nyheten på vår Skoby Gårds sociala medier och responsen har varit fantastisk. Det märks att intresset kring miljö och hållbarhet är stor och det är roligt att så många är nyfikna på gårdsliv och den livsstilen vi lever. 
Vad skulle ni säga till andra som funderar på att söka? 
– Att leva hållbart och miljövänligt är inte bara viktigt och nödvändigt. Det ger också en högre livskvalitet. Vi tycker att kommunens sätt att stötta och supporta en hållbar livsstil är fantastiskt och förutom prispengarna som så, är uppmärksamheten både rolig och viktig. Vi planerar att använda våra prispengar som ett bidrag till en investering i teknik att samla upp och använda regnvatten. Vi har hästar och djur samt odlingar som behöver mycket vatten och regnvatten vore ett mycket bra och hållbart bidrag till den förbrukningen. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan