Ridstigar

Sigtuna kommun har under hösten 2005 anlagt en ridstig i Rävsta naturreservat, delvis med hjälp av statliga naturvårdsbidrag. Ridverksamheten inom reservatet har ökat under de senaste åren och behovet av fler anlagda ridstigar har blivit större. Den nya ridstigen ska motverka den ridning som i allt större omfattning sker utanför de anvisade stigarna. Följden blir annars att motionsspår och känsliga biotoper trampas sönder och att konflikter uppstår mellan ryttare och övriga besökare i reservatet.

Bild från invigningen av den nya ridstigen. Foto: Jan Franzén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invigning av ny ridstig

Anläggande av ridstig. Foto: Jan Franzén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridstigen har anlagts längs med vallen på åkermarken som en terassbyggnad av bärlagergrus ovanpå en geotextilduk.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation