Rävsta - Utvidgat naturreservat beslutat

2018-07-04

Stubbe med mossa

Kommunen påbörjade arbetet med en utvidgning av Rävsta naturreservat för ett antal år sedan och ett förslag var ute på remiss 2014. Den 19 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att naturreservatet i Rävsta ska utvidgas.

Det välbesökta naturreservatet Rävsta mellan Sigtuna och Märsta har beslutats att utvidgas. Syftet är stärka områdets attraktivitet för både människor, djur och natur. I och med beslutet planerar kommunen att ta över skötseln och ansvaret för naturreservatet från Länsstyrelsen. Här kan du läsa kungörelsen av beslutet.

Här kan du läsa mer om beslutet

Beslut KF 2018-06-19 §88

Bildande av Rävsta naturreservat

Bilaga 1 Beslutskarta

Bilaga 2 Översiktskarta

Bilaga 3 Föreskriftskarta

Bilaga 4 Skötselplan

Bilaga 5 Sammanställning av remissynpunkter

Sändlista

Rävsta är ett stort naturreservat mellan Märsta och Sigtuna. Här finns skogsklädda höjder, öppna betesmarker med får och hästar, åkrar och kärr. 

Rävsta naturreservat sköts om genom mångbruk, ett småskaligt skogsbruk med anpassning till friluftsliv och naturvård. Här finns badplats, motionsspår, ridanläggning och naturskolan. Upplandsleden passerar genom reservatet. I Rävsta växer flera orkidéer och bombmurkla som ett bevis på att skogen är gammal och varsamt brukad.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation