Lejdens gård - finnögontröstens rike

2012-02-01

Lejdens gård, stenmur och betande boskap. Foto: Sigtuna kommun

Markerna runt Lejdens gård har brukats och betats i tusen år. Här har historiskt viktig hagmark bevarats tack vare samarbetet mellan markägare, lantbrukaren och Sigtuna kommun. Ovanliga växter som finnögontröst och fältgentiana kan du se här. Dessa växter lockar i sin tur till sig sällsynta fjärilar och insekter. Vid Lejdens gård finns en raststuga där du kan äta din matsäck.

En gammal ek i kulturlandskapet vid Lejdens gård. Foto: Sigtuna kommun

Vid Lejdens gård växer den ovanliga blomman finnögontröst, en rödlistad skönhet som du kan se blomma i juli-september. Här finns också en ovanlig runsten, en så kallad brosten, som renoverats varsamt. Foto: Sigtuna kommun

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation