Torslunda - ett magiskt landskap av mossa

2012-02-01

Torslunda - ett magiskt landskap av mossa

Torslunda är ett säreget skogsområde med  en mycket speciell svampflora. Skogen här är gammal med många sorters lavar, mossbeklädda stenblock och fullt med blåsippor om våren. Tidigare betades skogen av kor, men nu får den utvecklas fritt för att gynna skogens ovanliga svamparter.


I Torslunda finns gott om svamp, naturreservatet bildades faktiskt just för att skydda ovanliga svamparter. Mellan de höga träden breder mossan ut sig över stenblocken och skapar en trolsk stämning. Foto: Sigtuna kommun

I Torslunda finns gott om svamp, naturreservatet bildades faktiskt just för att skydda ovanliga svamparter. Mellan de höga träden breder mossan ut sig över stenblocken och skapar en trolsk stämning. Foto: Sigtuna kommun

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation