Trekanten och Humlegården

Under hösten 2008 startade restaurering och utveckling av två parker i centrala Sigtuna stad- Trekanten och Humlegården. Syftet var att två parker skulle bli en sammanhållen park. Parkerna ligger utefter Stora gatan på var sin sida om Ladugränd.

Trekanten och Humlegården är idag en sammanhållen park som välkomnar besökare genom flera markerade entréer. Parken består av öppna gräsytor omgivna av planteringar med fleråriga växter och buskar. Häckarna av avenbok och måbär har sparats och kompletterats så att de ramar in hela parken. Parkens röda pergolor med klätterväxter visar besökare var entréerna ligger. Längs gångvägarna finns ny belysning med klassiska armaturer. Konstverken och några träd får en särskild effektbelysning.Bild på Trekanten. Foto: Lisa Kennerstedt

 

 

 

 

 

 

 

 

Trekanen och Humlegården kan du slå dig ned och njuta av blomsterplanteringar, lugna gräsytor och trädens sus.

Växtvalet i parken skapar en helhet. Två nävor, Geranium ”Jolly Bee” och Geranium macrorrhizum ”Spessart”, används som bas i planteringarna. De är tåliga och trivs i sol och skugga. Övriga växter är planterade utifrån deras krav på ljus. Med olika karaktärer samverkar växterna eller kontrasterar med färg, form, hårt och mjukt, distinkt eller yvigt. Parken ska hela året erbjuda en upplevelse, något att titta på, en variation.
Bild på perennrabatt. Foto: Lisa Kennerstedt

 

 

 

 

 

 

 De första perennerna börjar blomma i maj och avlöser sedan varandra långt in i september, några blommar till och med in i oktober (höstanemon och skugglilja)

Innan restaureringen av parken fanns stora mängder Kirskål i planteringarna, dessa fördes in till Sverige av munkar för att användas som föda. Kirskålen är ett besvärligt rotogräs som konkurrerar ut de flersta andra växterna. Med särskilda textilier hindras rötterna att leta sig tillbaka till planteringarna och istället kan planterade växter breda ut sig och få ett livsrum.

Arbete med att anlägga planteingesytor. Foto: Lisa Kennerstedt

 

 

 

 

 

 

 Arbete med att anlägga planteringsytor.

Vid Humlegården möter den allmänna parken institutionens verksamhet. En avskiljande plantering med låga buskar, perenna fleråriga växter och några solitära träd bildar en försiktig gräns.

Foto: Lisa Kennerstedt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstverk i parken

Paret

”Paret” är en stenskulptur som står under en hägg i parkens inre del. Det är två kroppar i granit som tyr sig till varandra. Konstnären heter Margot Bo Larsson. Hon är född och verksam i Sigtuna.

Skulpturen skänktes till Sigtuna stad 1970.Konstverket Paret av Margot Bo Larsson. Foto: Lisa KennerstedtKonstverket Paret av Margot Bo Larsson.

 

Voyage through time

Konstverket Voyage through time av Fatih Semiz. Foto: Lisa KennerstedtKonstnären som skapat denna skulptur i svensk marmor heter Fatih Semiz. Han är född och verkar i Turkiet.

Fatih Semiz inbjöds 2005 av Sigtuna Museum att ställa ut på museet. Hans skulpturer blev en pendang till de kulturmöten som skedde 1000 år tidigare då svenskar seglade till det bysantinska rikets Konstantinopel. Åtskilliga föremål från Sigtunas svarta jord minner om detta: mynt, smycken och glas.

De fornnordiska resorna, mötena då och nu, är det som Fatih tagit fasta på i skulpturen, som är ett stiliserat vikingaskepp.
 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation