Trygghetsskapande åtgärder vid Märsta åpark

2018-10-31

Märstaån

Under oktober 2018 har kommunen rustat upp miljön vid Märsta åpark. Syftet är att öka tryggheten och göra området mer tillgängligt.

Nu har en stor del av sly och vass avlägsnats vid dammarna i Märsta åpark, som ett led att rusta upp området. Förhoppningen är både fåglar och människor fortsättningsvis ska nyttja platsen. Vattennivån har även justerats då översvämmning har varit ett problem.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan