Borgmästarängen i Sigtuna blir stadsdelspark

2019-01-18

Borgmästarängen

Borgmästarängen i Sigtuna ska under 2019 rustas upp och bli en stadsdelspark. Det beslutades i kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 januari 2019. Ett flertal medborgarförslag ligger bland annat till grund för utvecklingen av platsen.

Borgmästarängen kommer att bli klar i olika etapper under 2019. Det som utmärker en stadsdelspark är att det är en naturlig samlingpunkt i ett område med fokus ligger på många olika funktioner och där det sociala värdet ges stort utrymme.

Så kommer parken att se ut

Borgmästarängen kommer att ha ett stråk med sittplatser med belysning samt att lek och konst är integrerad i hela parken. En dansbana och ytor för spel och umgänge kommer att finnas i parkens östra del. På så vis kommer parken bli en mötesplats för alla åldrar. Det traditionella midsommarfirandet planeras att fortsätta som vanligt − även sommaren 2019. Ta del av skissen över parken här.

Trygghet och tillgänglighet − viktigt när parken utformas

Att parken ska kännas trygg och tillgänglig för alla är en viktig del i arbetet. Belysning och placering av planteringar, såsom träd och buskar, har planerats utifrån det perspektivet.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan