Mindre verksamheter

För anläggningar som inte behöver söka tillstånd eller anmäla sin miljöfarliga verksamhet, s.k. U-anläggningar, innebär tillsynen en kontroll av att verksamheten bedrivs inom de gränser miljöbalken tillåter. Även för dessa anläggningar kan egenkontrollprogram vara aktuellt, se mer information om egenkontroll under relaterad information till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar