Anmälningpliktig verksamhet

Alla företag som bedriver miljöfarlig verksamhet klassad som C-anläggning i Sigtuna kommun är skyldiga att göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Anmäl innan start

Startar du en verksamhet som är anmälningspliktig ska anmälan inkomma till miljö- och hälsoskyddsnämnden i god tid innan igångsättandet, dock minst 6 veckor innan om inte tillsynsmyndigheten beslutat något annat.Tänk på att med en komplett anmälan undviks kompletteringskrav och att handlängningstiden blir kortare. Läs om vad anmälan ska innehålla nedan eller till vänster. I handläggningen ingår oftast remiss till berörda grannar och myndigheter.

De verksamheter som omfattas av anmälningsplikt finns redovisade i miljöprövningsförordningen (2013:251) Du kan läsa förordningen under relaterad information till höger.

Anmälan

En anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärders art, omfattning och miljöeffekter. Anmälan ska också innehålla redovisning av hur de allmänna hänsynsreglerna uppfylls om tillsynsmyndigheten kräver detta. En miljökonsekvensbeskrivning kan också i vissa fall krävas vid en anmälan.

Taxor och avgifter

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en avgift för prövning av tillstånd, anmälningar samt kontroller och tillsyn. Läs mer om taxor under relaterad information till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar