Hantering och förvaring av flytande kemikalier

Flytande kemikalier ska alltid förvaras invallade. Alternativet är att förvara kemikalier i ett rum med tätt och beständigt golv utan avlopp med en så hög tröskel så att rummet kan fungera som invallning.

En godkänd invallning ska rymma det största kärlets volym plus 10 % av den maximala volymen kemikalier som kan finnas i invallningen samtidigt. Detta krav ställs för att inga kemikalier ska nå avloppsnätet vid en olyckshändelse (kärlet går till exempel sönder eller välts).

Säkerhetsdatablad

Till alla kemikalier ska det finnas ett säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatabladet innehåller information om kemikaliens egenskaper och hur den påverkar människor och miljö och vid till exempel en olycka.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar

Relaterade länkar