Biltvätt

Vattnet från en tvättad bil innehåller oljeföroreningar och tungmetaller. För att skydda vattendrag och dricksvatten skall biltvätt ske vid fordonstvättar med godkänd reningsutrustning.

Föroreningar vid biltvätt

Föroreningarna kommer inte bara från schampo och avfettningsmedel utan också från vägbeläggningen (asfalt), däck, dubbar, sand, salt, avgaspartiklar, oljor och från själva fordonet. Rinner vatten från biltvätt ner i en gatubrunn renas det inte utan fortsätter direkt till närmaste vattendrag eller sjö. I Sigtuna kommun drabbar det bland annat Märstaån och Mälaren.

Tvätta bilen i fordonstvätt

Det är inte tillåtet att tvätta fordon på gatan för den som bedriver yrkesmässig verksamhet eftersom bästa möjliga teknik ska användas enligt 2 kap. 3 § miljöbalken. Inte heller privata fordon ska tvättas på gatan. Det bästa alternativet är att tvätta sin bil vid en fordonstvätt med godkänd reningsutrustning. Det betyder att stora delar av föroreningarna skiljs bort, innan vattnet sedan leds till det kommunala reningsverket där ytterligare rening sker. Vid många nya tvätthallar har man dessutom möjlighet att återanvända tvättvattnet. Vill du tvätta bilen själv, gör det då vid en ”gör-det-själv-hall” där vattnet renas. Vid enstaka tillfällen kan avspolning av bilen med vatten utan några rengöringskemikalier tillåtas på annan plats. Bilen ska då stå på underlag av gräs eller grus eftersom det ger möjlighet till en viss rening av vattnet i marken innan det når dagvattenbrunn eller dike. Det är viktigt att det då inte finns några dricksvattenbrunnar i närheten som kan påverkas.

Policy för fordonstvätt

För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande vatten har Käppala reningsverk tillsammans med kommunerna i upptagningsområdet, bl a Sigtuna kommun, sammanställt en policy. Underlaget är den policy som utarbetats av Miljöförvaltningen i Stockholm stad samt Stockholm Vatten.

Policyn ligger till grund för tillsynsarbetet i kommunen. Policyn innebär krav på maximala utsläppsmängder och halter av föroreningar från fordonstvättar. Det finns också krav på recirkulation av tvättvattnet alternativt krav på installation av reningsanläggning vid biltvätten. Endast oljeavskiljare är inte tillräckligt. Det innebär att avloppsvattnet från biltvättar betraktas som så förorenat och svårnedbrytbart att det inte räcker med den rening som avloppsreningsverken gör, utan fordonstvättarna måste själva rena sitt tvättvatten innan det släpps ut till reningsverken.

Policyn finns att hitta på Käppalaförbundets hemsida, se länk under relaterad information till höger.

Om du vill läsa mer

Policyn finns att hitta på Käppalaförbundets hemsida, se länk under relaterad information till höger.

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar

Relaterade länkar