Skadedjur

Skadedjur kan trivas på platser där det finns fukt och värme, många skymslen och vårar samt tillgång till mat. Det kan de få hos oss människor. De allra flesta har någon gång haft skadedjur som exempelvis mjölbaggar eller silverfiskar hemma och mer sällan kanske även kackerlackor eller råttor springandes på gårdsplanen.

Undvik skadedjur

Det allra bästa sättet att undvika skadedjur är att hålla rent och snyggt och att undvika att ha mycket saker på golvet. Fuktproblem bör åtgärdas så snart de upptäckts. Mat bör förvaras i skåp och alltid i förpackningar så att skadedjur inte kan ta sig in. Avfall ska kastas direkt i sopbehållare och inte ute i naturen.

Att sopbehållaren är hel och ren är en förutsättning både för att sophämtarna ska vara glada och för att du ska slippa skadedjur. Skölj dessutom av kladdiga förpackningar och lämna dem till återvinningsstationen istället för att slänga dem i soporna där de annars kan ge upphov till buffébord åt skadedjuren.

Om du har skadedjur

Kontakta din fastighetsägare som kan berätta för dig hur du ska göra. Oftast har fastighetsägare ett avtal med ett företag som sanerar skadedjur och som du själv kontaktar. Är du fastighetsägare själv är det du som är ansvarig att åtgärda problemet. Kontakta då något av de bolag som utför skadedjurssanering, se exempelvis i Gula sidorna. I vissa försäkringar av villor och bostäder ingår skadedjurssanering. Börja med att kontakta ditt försäkringsbolag för att höra vad som gäller.

Kolonier eller enstaka exemplar?

Antalet skadedjur och var de finns styr saneringens kostnad och omfattning. Därför är det viktigt att noga kolla var skadedjuren kommer ifrån. Kackerlackor och mjölbaggar kan förekomma om ingen åtgärd har utförts för att begränsa deras spridning och etablering på nya ställen. Råttor återfinns oftast bara ett fåtal av. Råttor och flugor kan ge upphov till smittspridning och därför är det viktigt att du omedelbart kontaktar din fastighetsägare, eller ett saneringsföretag direkt. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation