Mögel

Ordet mögel förknippas ofta med något negativt vilket det inte alltid är. Ofarliga varianter av mögelsvampar används bland annat i livsmedel, t.ex. i mögelostar och bakjäst.

Mögel är ett samlingsbegrepp på svampar som växer på näringsrika ytor och som kräver relativt fuktig miljö och gärna normal temperatur för att kunna leva och spridas. Mögel kan orsaka problem i vattenskadade bostäder med lukter och problem för människorna som bor i fastigheten. Därför är det viktigt att minska både uppkomsten av mögel och renovera mögelskadade bostäder.

Imma på fönster

Upptäcker du som lägenhetsinnehavare eller villaägare att ni får imma på fönstren under sommarhalvåret är det ett varningstecken på att ni har för hög luftfuktighet inomhus vilket kan innebära fukt och mögelproblem om problemet får fortsätta. Om man får imma på fönstren under sommarhalvåret ska man genast kontakta fastighetsägaren för att be dem reglera och eventuellt åtgärda ventilationen som oftast är bristfällig i dessa fall.

Fuktskador

Upptäcker man fuktproblem och/eller vattenläcka ska man omedelbart åtgärda problemet då följdkonstnaderna om man väntar oftast blir det mångdubbla. Att sanera och renovera på egen hand kan bli dyrt. Utrymmet måste värmas upp och ventileras för att driva ut fukten och sedan byggas enligt branschstandard för att inte nya problem ska uppkomma. Missar man något kan man få börja om på nytt, då fukt är bra på att tränga in i alla möjliga och omöjliga ställen. Vid sanering är det bäst att ta bort allt skadat material och ersätta med nytt material. Om det fuktskadade materialet inte byts ut utan enbart torkas finns det risk att det kan uppstå luktproblem. Det finns även risk för snabb tillväxt av mikroorgansimer och luktproblem om det tidigare fuktskadade materialet blir fuktigt igen.

Om du vill läsa mer

Till höger hittar du länkar till andra myndigheter där du kan läsa mer. Du hittar även Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterad information