Magnetfält

Alla människor påverkas av magnetfält. Förutom jordens eget magnetfält så påverkas vi även allt mer av magnetfält som skapas av människan, s.k. antropogena magnetfält, allteftersom vi integrerar elektriska apparater i vårt samhälle.

Jorden med dess sammansättning av magnetiska bergarter gör att vi människor ständigt är utsatta för magnetfält. Det är bl.a. ett skydd mot partiklar från yttre rymden och framförallt solen, som ständigt bombarderar oss med partiklar och strålning.

Runt alla apparater som går på växelström samt runt alla kraftledningar finns ett magnetfält. Ju högre spänning, som betecknas med volt, desto kraftigare magnetfält om inte kablarna är avskärmade på något sätt. Boverket har rekommenderat att ingen bebyggelse bör planeras om styrkan på magnetfältet överstiger 0,2 mikroTesla.

Om du vill läsa mer

Till höger hittar du länkar till andra myndigheter där du kan läsa mer. Du hittar även Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om elektromagnetiska fält.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterad information