Så här gör du anmälan

En anmälan måste göras innan lokalen tas i bruk. Bifoga ritningar över lokalerna samt uppgifter om ventilationens funktion och kapacitet när du skickar in anmälan. 

Efter anmälan har granskats av miljö- och hälsoskyddskontoret kommer vi att besöka lokalen för att göra en inspektion. Om det behövs kan miljö- och hälsoskyddskontoret därefter besluta om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått som verksamheten ska följa.

Ändringar i verksamheten

Ändringar i verksamheten ska anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Ändringarna kan t.ex. vara att verksamheten läggs ner, att den utökas med en annan verksamhet eller att den byter verksamhetsutövare.

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en avgift för handläggning av anmälan. Avgiften är fastställd i kommunfullmäktige. Därutöver kan en timavgift, för närvarande 1100 kr per timme tas ut för exempelvis granskning av anmälan, inspektion eller skrivelse av beslut.

Miljösanktionsavgift

Om anmälan inte kommer in till miljö- och hälsoskyddskontoret innan lokalen tas i bruk kan en miljösanktionsavgift tas ut. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument