Egenkontrollprogram – hur kan man arbeta med egenkontroll?

Egenkontrollen kan samlas i något som kallas för ett egenkontrollprogram. Det ska vara ett levande dokument som anpassas till den verksamhet som du bedriver och vilka förutsättningar som finns.

Att arbeta med egenkontroll är ett ständigt pågående arbete som kräver god planering, uppföljning av utförande och förändring om behov finns. Som verksamhetsutövare kan du ta hjälp av några ledande frågor när du arbetar med egenkontroll:

  • Vilka rutiner har vi i verksamheten? Behöver vi uppdatera rutinerna eller ta fram nya rutiner? Finns det rutiner vi inte längre behöver eller använder?
  • Är våra rutiner kända av alla som jobbar i verksamheten? Hur används våra rutiner?
  • Vilket är resultatet av våra rutiner? Uppfyller vi lagstiftningens krav?

Hur kan man arbeta med dokumentation av egenkontrollprogrammet i förskola och skola?

Vi på miljö- och hälsoskyddskontoret har tagit fram ett förslag för en grundstruktur till ett dokumenterat egenkontrollprogram för dig som driver förskola eller skola i Sigtuna kommun. Det här dokumentationsförslaget till ett egenkontrollprogram kan vara till hjälp för att komma igång med egenkontrollarbetet eller för att vidareutveckla ditt befintliga arbete. Eftersom att ett egenkontrollprogram ska vara ett levande dokument som anpassas till den verksamhet som du bedriver så kan du välja om du vill använda förslaget i sin helhet eller om du vill börja med olika valda delar. Det dokumentationsförslaget som har tagits fram inkluderar områden som vi bedömer är viktiga att ha med i ett egenkontrollprogram och omfattar hela verksamhetens arbete med miljö- och hälsoskyddsfrågor. Observera att det inte är något krav från vår sida att använda er av just detta förslag på egenkontrollprogram, vill ni ta fram ett eget program eller om ni redan har ett eget befintligt så fungerar det lika bra. Det viktiga är att ni har ett egenkontrollprogram som ni känner fungerar sett till den verksamhet som ni bedriver.

Att ha en dokumenterad egenkontroll är ett lagkrav som ska kunna uppvisas i samband med miljö- och hälsoskyddskontorets inspektioner. 

Hur kan man använda sig av flikarna? 

Vårt förslag gällande utformning av egenkontrollprogram bygger på man har olika flikar för olika ämnesområden. Du kan antingen samla dokumenten i en pärm eller så kan du använda en digital lösning. Flikarna innehåller bland annat blad utformat för rutiner och olika former av checklistor. 

Om du har frågor gällande dokumentförslaget på egenkontrollprogram eller andra frågor om egenkontroll går det bra att kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Skip Navigation Links.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan