Egenkontroll

Du som livsmedelsföretagare ska veta att maten är säker och rätt märkt. Därför måste du kontrollera din egen verksamhet.

Det finns inga krav på hur företaget strukturerar, organiserar eller dokumenterar sin egen kontroll. Däremot finns det nationella branschriktlinjer inom flera olika branscher som du kan ta hjälp av för att strukturera kontrollen av din egen verksamhet.

Livsmedelskontrollen

Miljö- och hälsoskyddskontoret bedriver kontroll av livsmedelshanteringen i Sigtuna kommun. Första kontrollen sker veckorna efter att din verksamhet har startat. I samband med kontrollen görs en bedömning av risknivån på din livsmedelsverksamhet.

Därefter kommer årlig kontroll av verksamheten att ske. Antal kontrolltillfällen  beror på hur många kontrolltimmar er verksamhet har som bestäms utifrån verksamhetens riskklassificering. För dessa kontrolltimmar tar miljö- och hälsoskyddskontoret ut en årlig avgift.

Kontrollen tar olika lång tid beroende på omfattningen av din verksamhet. Inspektören kommer bland annat ställa frågor kring hur ni hanterar och förvarar avfall, hur ni säkerställer kylförvaring, vilka rutiner ni har kring personlig hygien och hur ni har säkrat hantering, lagring och transport av era produkter.

I länken till höger finns ett exempel på en rapport som används av livsmedelsenheten.

Du finner mer information om livsmedelskontrollen på Livsmedelsverkets hemsida. www.slv.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar