Ändringar i verksamheten

Tänk på att kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret vid ändringar av din livsmedelsverksamhet. Exempel på ändringar är ägarbyte, byte av organisationsform, ny adress, matlagning från grunden, upphörande av delar av verksamheten. Ändringarna är för miljö- och hälsoskyddskontoret viktiga att känna till så att den årliga kontrollavgiften blir rätt och skickas till berörd person.

Överlåta verksamhet

Den årliga avgiften baserar sig på de uppgifter som är registrerade hos oss den 1:a januari innevarande år. Därför är det särskilt viktigt att meddela miljö- och hälsoskyddskontoret om du upphör som verksamhetsutövare. Om du missar att meddela miljö- och hälsoskyddskontoret, får du betala den årliga kontrollavgiften även om din verksamhet upphörde eller överläts till annan utövare året innan.

Tänk på att vid ett överlåtande av verksamhet upphör alla eventuella tidigare tillstånd för din anläggning.

Överta verksamhet

Att överta en verksamhet är detsamma som att starta en verksamhet på nytt. Du behöver alltså lämna in en anmälan för registrering till miljö- och hälsoskyddskontoret senast två veckor innan verksamheten startar. Du kan göra detta genom vår e-tjänst eller genom en blankett, se här för mer information.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar