Hållbara transporter

Vägtrafiken står för merparten av koldioxidutsläppen i Sigtuna kommun. Foto: Futureimagebank

Kommunen ska skapa goda förutsättningar för hållbara transporter. Vi arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att färdas i trafiken, oavsett om du cyklar, går, åker buss eller bil.

Transporterna står för mer än 90 procent av koldioxidutsläppen från Sigtuna kommun. Potentialen att minska dessa utsläpp är stor - dels genom att minska utsläppen per körd sträcka, dels genom att minska på transporterna.
Sigtuna kommun arbetar med att minska utsläppen från egna och upphandlade transporter. Kommunen vill göra det lättare för kommuninvånarna att resa miljövänligt.
 

Offensivt koldioxidmål

I mars 2010 antog kommunfullmäktige ett Miljöprogram för Sigtuna kommun. Ett av målen är att minska koldioxidutsläppen från alla verksamheter i kommunen med 40 procent till år 2020, jämfört med 1990 års nivå.
 

Trafikstrategi

I Sigtuna kommuns trafikstrategi från 2009 beskriver vi situationen för olika trafikslag (gång, cykel, tåg, buss, bil) och möjligheterna att förbättra kommunikationerna i kommunen. Trafikstrategin visar på vilka sätt som kommunen kan minska trafikens miljöpåverkan, förbättra trafiksäkerheten och öka tillgängligheten. De oskyddade trafikanterna, det vill säga fotgängare och cyklister, står i fokus.
 

Detta har vi gjort för att nå miljömålen

  • 82 procent av kommunens bilar är miljöbilar.
  • Personal som kör i tjänsten har gått utbildning i ecodriving.
  • Genom samarbete med Swedavia har vi bidragit till att en biogaspump etablerats på Statoil Arlanda.
  • Vi har förbättrat cykelvägar och vägnätet.
  • Vi har en kommunkarta med cykelvägar.
  • Vi har en cykelpool med vanliga cyklar och elcyklar för alla anställda i kommunen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation